Vystr.paska 50x66cm zlt-cierna lava CD26

Dostupnosť: Nedostupný

Na zvýšenie viditeľnosti nebezpečných hrán a ľahko prehliadnuteľných prekážok ako retardérov, podstupníc schodišťových stupňov, rámp bezbariérových prístupov, lemovanie vrát nakladacích rámp uľahčujúci orientáciu pri cúvaní áut, nosných častí zábradlí, spodných častí stĺpov s elektrickým vedením a pod. Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené v technickom liste.

Den Braven ID 31247
Hmotnosť 0.135kg
Prevedenie ľavá