Vážení zákazníci, z dôvodu inventúry a aktualizácie informačného systému sa môže dodacia doba niektorých produktov značky Bosch predĺžiť o niekoľko dní. V takomto prípade Vás budeme kontaktovať. Ospravedlňujeme sa a ďakujeme za pochopenie.

Zásady spracovania osobných údajov

Všetci v našej spoločnosti si vážime každý osobný údaj, ktorý nám zveríte. Preto s takýmito údajmi vždy zaobchádzame tak, aby sme vašu dôveru nesklamali. Prosím, prečítajte si, ako k ochrane osobných údajov pristupujeme.

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Tibor Koťo - Univerzál
Družstevná 2460/36
066 01 Humenné
IČO: 47795034
DIČ: 1044486025
IČ DPH: SK1044486025

zapísaný na Okresnom úrade Humenné, číslo živnostenského registra: 720-20272
tel.: 057 /775 60 82
e-mail.: skrutka@krutka.sk

 1. Účely spracovania

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

Účel spracovania              Právny titul

1)            Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (Plnenie zmluvy)

2)            Zodpovedanie otázok kontaktným centrom (Oprávnený záujem)

3)            Cielená ponuka tovaru a služieb (Súhlas / Oprávnený záujem )

4)            Marketingové akcie (Súhlas / Oprávnený záujem)

5)            Hodnotenie spokojnosti s nákupom (Oprávnený záujem)

6)            Zlepšovanie nášho webu na základe anonymných údajov z jeho používania (Oprávnený záujem)

 1. Rozsah spracovávaných osobných údajov

Spracúvame len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uvedené účely spracovania.

Osobné údaje / Účel spracovania

Meno, priezvisko / 1, 2, 3, 5

Pohlavie / 3, 4

Dodacia a fakturačná adresa / 1

Telefónne číslo / 1, 2, 3, 4

E-mailová adresa / 1, 2, 3, 4, 5

História nákupov / 1, 3, 4, 5

História navštívených stránok na našom webe / 3, 4, 6

História aktivít v e-mailových kampaniach / 3, 4, 6

Cookies, anonymizovaná IP adresa / 1, 3, 4

 1. Právny základ spracovania osobných údajov

Plnenie zmluvy

Osobné údaje získané na spracovanie na základe plnenia zmluvy sú potrebné na plnenie uzavretej kúpnej zmluvy.

Oprávnený záujem

Osobné údaje získané na spracovanie na základe oprávneného záujmu nie sú nevyhnutné na plnenie uzavretej kúpnej zmluvy. Ich spracovanie na jednotlivé účely môžete odvolať.

Súhlas

Osobné údaje získané na základe vášho súhlasu spracúvame na účely cielenej ponuky tovarov a služieb. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Spôsob spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa môžu spracúvať automatizovane aj manuálne. Automatizované spracovanie (profilovanie) sa používa len na účely spracovania 3. Kedykoľvek môžete toto automatizované spracovanie odmietnuť na základe článku 21 GDPR.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime ako oko v hlave a nikomu tretiemu ich nepredávame! Aby sme vám mohli ponúkať ten najlepší tovar a tie najlepšie služby, používame kvalitné a overené nástroje tretích strán.

Názov príjemcu /  Krajina / Účel spracovania

Slovak Parcel Service, s.r.o. / SK / 1

Slovenská pošta / SK / 1

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. / SK / 1

Packeta Slovakia s. r. o. / SK / 1

Geis Parcel SK s.r.o. / SK / 1

Facebook Ireland Limited / IR / 3, 4, 6

Google Ireland Limited / IR / 3, 4, 6

Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. / CZ / 3, 4, 6

 1. OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutné obdobie, ktoré sa líši podľa účelov spracovania.

Účel spracovania / Obdobie uchovávania osobných údajov

1)  Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy / 5 rokov od vystavenia daňového dokladu. Podľa platných účtovných predpisov je účtovná jednotka povinná archivovať účtovné doklady.

2) Zodpovedanie otázok kontaktným centrom / najviac 60 dní od zodpovedania otázky

3) Cielená ponuka tovaru a služieb / Najviac 30 dní od odvolania súhlasu/odmietnutia spracovania podľa článku 21 GDPR

4) Marketingové akcie / Najviac 30 dní od odvolania súhlasu/odmietnutia spracovania podľa článku 21 GDPR

5) Hodnotenie spokojnosti s nákupom / Najviac počas záruky hodnotenia

6) Zlepšovanie nášho webu na základe anonymných údajov z jeho používania / 2 roky

 1. Pravidlá používania cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, keď ju začnete používať. Používa sa na zapamätanie Vašich preferencií a akcií, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia). Tieto údaje už nemusíte zadávať potom znovu.

Cookies a iné sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách použité rôznymi spôsobmi, napríklad na prevádzkovanie webovej stránky, na analýzu prevádzky alebo na reklamné účely. Používame cookies a iné sledovacie technológie, najmä s cieľom zlepšiť efektivitu našich služieb. 

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality či možnosti využitia služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok.

 1. Vaše práva

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi zaobchádzame. Neváhajte a obráťte sa na nás kedykoľvek, keď budete potrebovať:

 • získanie opisu osobných údajov - napíšte nám a my Vám pošleme, aké dáta o Vás máme,
 • opravu osobných údajov - napíšte nám, aké údaje máme nesprávne a my zaistíme ich zmenu,
 • vymazanie osobných údajov - pokiaľ si neprajete, aby Vaše osobné dáta boli ďalej spracovávané, ozvite sa nám a my sa o to postaráme,
 • obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov – pokiaľ žiadate o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, dajte nám vedieť a my to zariadime,
 • odvolať súhlas - pokiaľ chcete odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, dajte nám to prosím vedieť,
 • previesť osobné údaje – napíšte nám a my Vám zašleme Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, aby ste mohli poskytnúť tieto údaje inému správcovi osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovania Vašich osobných údajov podľa čl. 21 – dajte nám vedieť a my Váš požiadavku vybavíme,
 • podať sťažnosť - našim dozorovým úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov, môžete sa na úrad kedykoľvek obrátiť so svojim problémom (veríme však tomu, že nebude potrebné sa na úrad obracať a že všetky Vaše prípadné sťažnosti vyriešime k Vašej spokojnosti spolu)
 1. Odkazy na legislatívu

Postupujeme vždy v súlade s platnou legislatívou, ktorej úplné znenie nájdete na týchto odkazoch:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – účinné od 25. 5. 2018