Skrutka samovrtná TEX s plochou modifikovanou hlavou krížovou drážkou a vrtáčikom WSPC